معرفی 

 • مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران پیرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1389 در ساختار نظارتی اقتصادی کل کشور تعریف شده است. تسهیل محیط کسب و کار از مسیر شناسنامه دار نمودن فعالان اقتصادی، توسعه ابزار رتبه بندی و انتشار گزارشهای رتبه بندی و فراهم نمودن بستر اعتماد برای اعضا، امتیازات ویژه قانونی به فعالان اقتصادی رتبه بندی شده بر بستر شبکه اطلاعات ملی و بین المللی این مرکز می باشد.

 •  با توجه به سیاستهای کلان کشور در خصوص اقتصاد مقاومتی و نقش اساسی تر فعالان اقتصادی داخل کشور و نیز پیش بینی افق تعامل بیشتر اقتصاد ایران با دنیا لذا توجه بیشتر به فرصتهای همکاری مشترک فعالان اقتصادی ایران با دنیا و همچنین امکان سرمایه گذاری های خارجی، ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی منسجم و یکپارچه از فعالان اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی در حوزه های مختلف و ارزیابی و رتبه بندی آنها بیشتر حس می شود.

 • همچنین نظر به اهمیت و کارکرد نظامهای رتبه بندی علمی و عادلانه در بهبود محیط کسب و کار و لزوم بکارگیری آنها در فراهم آوری بسترهای لازم برای توسعه پایدار روابط تجاری و اقتصادی داخلی و خارجی و در اجرای قوانین و مقرراتی که به عنوان تکالیف قانونی بر عهده اتاق بازرگانی ایران گذاشته شده است، امروزه رتبه بندی فعالان اقتصادی توسط مرکز رتبه بندی اتاق ایران بیش از پیش ضرورت می یابد.

 •  

 • سند چشم انداز

 • بر اساس سند چشم انداز مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران:

   

  « نهاد ملی تنظیم و اجرای مقررات رتبه بندی اقتصادی کشور شناخته شد»

   

  بر این اساس ماموریت تنظیم مقررات و شاخص های رتبه بندی، انتخاب موسسات رتبه بندی واجد شرایط و نظارت بر وظایف موسسات رتبه بندی، همچنین ترویج فرهنگ رتبه بندی و در نتیجه ارتقاء توانایی بنگاههای اقتصادی از وظایف اصلی مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران می باشد که از طریق موسسات رتبه بندی منتخب مرکز ملی، اهداف خود را پیاده سازی می نماید.

 •  

اهداف

     -         ايجاد تمايز بين  فعالان اقتصادی از طريق بكارگيري روشهاي علمي و عادلانه رتبه بندي

     -         تسهيل روابط تجاري داخلي و بين المللي از طريق اطلاع رساني مناسب از رتبه فعالان اقتصادی

   -       فراهم آوردن بستر قابل اعتماد براي اعطاي امتيازات ويژه به فعالان اقتصادی رتبه بندي شده

 

ارزشها

           -    شفافیت

           -    انصاف و قانونمندی

           -    اعتماد آفرینی

           -    رفتار حرفه ای

 

ماموریت

-         سیاستگذاری، تعیین خط مشی کلی رتبه بندی

-         تنظیم و ابلاغ ضوابط در زمینه انواع رتبه بندی

-         توسعه و ترویج فرهنگ رتبه بندی

-         شناسایی، پذیرش و اهلیت سنجی موسسات رتبه بندی

-         صدور پروانه برای موسسات رتبه بندی

-         ارتباط با موسسات و آژانس های بین المللی رتبه بندی

-         عضویت و مشارکت در سازمان ها ونهادهای بین المللی

-         برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و همایش ها

-         انتشار گزارشات فنی و تخصصی و تحقیقات علمی

-         رسیدگی به شکایات و تخلفات